Apartamenty w Szczyrku Apartamenty w Wiśle

Strona główna

Apartament

Apartamenty w Cieszynie

Planujesz pobyt w Cieszynie lub okolicach? Na chwilę, a może na dłużej? Apartamenty Mennicza to alternatywa dla nie zawsze wygodnych, często ciasnych pokoi hotelowych. Zapewni swobodę i komfort na najwyższym poziomie. Idealny na:

  • wyjazd rodzinny
  • pobyt służbowy
  • wynajem długoterminowy


3sl2

Polecamy

Wybierasz się w góry, chcesz zwiedzić Beskidy, zobaczyć Szczyrk, Wisłę? Zamieszkaj w miejscu, które pozwoli w pełni docenić urok i klimat tych okolic – zobacz Apartamenty Malinka w Wiśle:


apartamenty-malinka2

Lokalizacja

Lokalizacja


Cennik

Cennik

Apartament Deluxe:

2 os. 220 PLN/doba
3 os. 280 PLN/doba
4 os. 310 PLN/doba

Apartament Loft:

2 os. 220 PLN/doba
3 os. 260 PLN/doba
4 os. 290 PLN/doba

 

Ceny nie obowiązują w długie weekendy, święta i sylwestra.

Minimum pobytu – 2 noce (nie obowiązuje w długie weekendy, święta i sylwestra; informacja o wymaganej minimalnej liczbie nocy w tych terminach, dostępna na zapytanie).

3sl2

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Gość dokonując rezerwacji w Apartamentach Mennicza oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem i akceptuje jego warunki.
§ 1
Apartament wynajmowany jest na doby.
§ 2
Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
§ 3
Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele apartamentu mają prawo wezwać ochronę na koszt gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego
zachowania.
§ 4
Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.
§ 5
Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata w wysokości 30%. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 30 dni przed datą przyjazdu, wpłata zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, wpłata nie podlega zwrotowi.
§ 6
Gość dokonując rezerwacji w Apartamentach Mennicza oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
§ 7
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
§ 8
Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
§ 9
Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu oraz podpisać niniejszy regulamin w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
§ 10
Niedokonanie zapłaty za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
§ 11
Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
§ 12
Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
§ 13
W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
§ 14
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
§ 15
Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
§ 16
Nie przyjmujemy zwierząt.
§ 17
Nie zapewniamy obsługi w czasie pobytu, w tym sprzątania apartamentu. Sprzątanie apartamentu w czasie pobytu na życzenie gości jest płatne dodatkowo.
§ 18 
Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. 
§ 19 
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. 
§ 20 
Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. 
§ 21 
Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. korytarz wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
§ 22 
Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.). 
§ 23 
Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody. 
§ 24 
W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 1000zł. 
§ 25 
Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. 
§ 26 
Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia. 
§ 27 
Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. 
§ 28 
Faktury VAT za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres. 
§ 29 
W przypadku naruszenia Regulaminu Apartamentów goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym gościom. Wcześniejszy wyjazd gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

Kontakt

 

Apartamenty Mennicza

Ulica: Mennicza 40
Miasto: 43-400 Cieszyn
Rezerwacje: 692 58 77 20
Email: rezerwacja@apartamentycieszyn.pl
Strona: www.apartamentycieszyn.pl